LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (02/1)

0

NỮ TU TỐT LÀNH

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (02/1)

“Hãy cầu nguyện, và hãy là một nữ tu tốt; đó là điều cốt yếu và cách chắc chắn nhất để chu toàn sứ mạng tốt và làm tất cả vì vinh quang Thiên Chúa”

Mẹ Euphrasie Barbier, tháng 1/1877

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply