LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (07/1)

0

ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (07/1)

“Mẹ luôn nhớ đến các con! Hãy nhận lấy tất cả những quan tâm chăm sóc của chị em như từ chính bàn tay của Chúa Giêsu và cả những đòi hỏi (như là sự vâng phục của các con) tuy nhỏ bé đơn giản không đáng nhớ tới”

Mẹ Euphrasie Barbier, 07/1/1877

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply