LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (12/1)

0

KẾT HỢP ĐAU KHỔ VỚI CHÚA

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (12/1)

“Con yêu dấu! Hãy chúc tụng Thiên Chúa luôn mãi, cho dù khi chúng ta đau đớn nhất và thậm chí là bị đóng đinh vào thập giá”

Mẹ Euphrasie Barbier, tháng 1/1872

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

 

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply