LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (19/1)

0

CÁM DỖ THANH LUYỆN LINH HỒN

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (19/1)

“Hãy can đảm! Cám dỗ càng mạnh nhưng nếu con trung thành thì nó càng thanh luyện linh hồn con. Này linh hồn đẹp lòng Chúa Cha và quý giá biết bao với Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta!”

Mẹ Euphrasie Barbier, Tháng 1/1872

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply