LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (23/1)

0

KHỔ CHẾ

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (23/1)

Ai cũng cần phải khổ chế vì bản thân bất toàn. Nhưng hãy can đảm lên các con! Chính trong sự từ bỏ mà các con sẽ chiến thắng chính mình và trở nên thánh thiện và chu toàn sứ vụ Chúa trao cho các con

Mẹ Euphrasie Barbier, Tháng 1/1871

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply