LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (05/1)

0

CHỈ THUỘC VỀ CHÚA

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (05/1)

Con yêu dấu! Mẹ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, với Mẹ Rất Thánh và Thánh Cả Giuse để giúp con hiểu rằng Chúa Giêsu muốn trái tim con chỉ dành riêng cho một mình Ngài.

Mẹ Euphrasie Barbier, tháng 1/1877

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply