LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (06/1)

0

QUÀ TẶNG ĐỨC TIN VÀ ĐỨC ÁI

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (06/1)

“Các con yêu dấu, mỗi khi Máu châu báu của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đổ đầy chén Thánh này, mà quà tặng Đức Tin và Đức Ái chúng ta được lãnh nhận kết hợp với Máu Thánh Ngài thì lòng chúng ta sẽ cầu nguyện cách sốt sắng chân thành cho chính mình cũng như cho những thành viên trong gia đình mỗi người chúng ta”

Mẹ Euphrasie Barbier, 06/1/1877

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply