LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (08/1)

0

ƯƠM MẦM ƠN GỌI

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (08/1)

Dù ít hay nhiều, chúng ta hãy nhận biết rằng: sự hiện diện của Tu Viện này là để chào đón tất cả mọi người, đặc biệt là những thiếu nữ trẻ muốn tìm hiều đời sống và tinh thần Dòng.

Mẹ Euphrasie Barbier, tháng 1/1868

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply