LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (11/1)

0

VÂNG PHỤC NHƯ CHÚA GIÊSU

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (11/1)

Mẹ Euphrasie Barbier, Tháng 1/1870

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply