LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (17/1)

0

CĂN TÍNH ĐỜI TU

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (17/1)

“Mẹ cầu nguyện cho con luôn lớn lên trong sự hiểu biết khôn ngoan thiêng liêng mà nó đòi hỏi con phải chết đi những gì thỏa mãn bản thân để huấn luyện chúng ta nhìn thấy Chúa trong mọi sự và mọi nơi, không tìm kiếm sự thoải mái cho mình nhưng chỉ tìm cách làm hài lòng Thiên Chúa, đó là mục tiêu của đời sống tu trì chúng ta”

Mẹ Euphrasie Barbier, 17/1/1871

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

 

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply