LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (20/1)

0

SỐNG THEO THÁNH THẦN

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (20/1)

“Chúng ta phải thật khiêm tốn, vâng phục, bác ái, khổ chế và từ bỏ chính mình để làm theo sự soi dẫn của Thánh Thần cách trung tín với tình yêu Chúa và Đức Mẹ trong từng giây phút sống.”

Mẹ Euphrasie Barbier, Tháng 1/1872

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply