LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (21/1)

0

NIỀM AN ỦI THIÊN ĐƯỜNG

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (21/1)

“Mẹ luôn nghĩ rằng đau khổ để thanh tẩy và tách chúng ta ra khỏi những gì không thuộc về Thiên Chúa nơi kín đáo nhất tron tâm hồn chúng ta. Chúa cho phép đau khổ xảy ra nhưng nếu chúng ta nổ lực làm tốt thì sẽ nhận lãnh gấp bội niềm ủi an thiên đường”

Mẹ Euphrasie Barbier, 21/1/1871

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply