LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (26/1)

0

TIN TƯỞNG VÀO CHÚA

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (26/1)

“Mẹ hiểu những đau khổ của con, Mẹ cảm nhận được con đang gặp khó khăn về tinh thần, tình cảm và thể xác… Hãy hướng về Chúa trong Đức Tin! Và hãy lắng nghe lời khuyên của chị phụ trách thì Đức Tin sẽ trở nên sống động, mạnh mẽ”

Mẹ Euphrasie Barbier, 26/1/1868

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply