LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (28/1)

0

CÁI NHÌN ĐỨC TIN

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (28/1)

“Hãy yêu mến Chúa và người thân cận, để làm được điều này chúng ta phải nhìn anh chị em mình bằng đôi mắt đức tin, nhất là trong đời sống cộng đoàn. Vì vậy hãy cố gắng sống hiệp nhất nên một trong con tim”

Mẹ Euphrasie Barbier, 28/1/1871

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

 

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply