LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (31/1)

0

HÃY CÁM ƠN BỐ MẸ

Tranh minh họa: Giang Phạm RNDM

LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ EUPHRASIE BARBIER (31/1)

“Khi con viết thư cho bố mẹ, hãy nhớ cảm ơn các ngài vì các ngài luôn làm tất cả mọi sự cho con. Các ngài yêu con và các ngài là những bậc cha mẹ tốt nhất trên đời”

Mẹ Euphrasie Barbier, Tháng 1/1877

Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Share.

About Author

The ministry of an artist is to express God's love and the beauty of God's creation

Leave A Reply